درس‌های موجود

این جلسه با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقایی برگزار می گردد.

این درس در سه جلسه به مدت 270 دقیقه توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین نوری ارائه شده است.

در جلسه نخست ابتدا به این سوالات پرداخته شده است که چرا کارتشکیلاتی می کنیم؟ چرا این فعالیت تشکیلاتی را در بستر آموزش و پرورش و در مدرسه انجام می دهیم؟ چرا مقطع دبیرستان را برای این مهم انتخاب کرده ایم؟ و در نهایت اینکه چرا اتحادیه را از بین مراکز، نهادها و گروه های متعدد تربیتی انتخاب می کنیم؟ سپس الگو و تعریفی از تربیت و کار تربیتی که اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به دنبال آن است، تبیین شده است و دو رویکرد قیادت و سیاقت مقایسه و تبیین شده است. در انتها نیز به تعریف اتحادیه از مربی و سرگروه و نسبت بین آن ها اشاره شده است.


در جلسه دوم، به شش موضوع کلیدی پرداخته شده است. ابتدا تعریفی از «منظومه فکری-تربیتی نوجوان» و ویژگی ها و جایگاه آن پرداخته شده است. سپس «سیر فکری-تربیتی نوجوان» تعریف و توصیف میشود. در مرحله سوم، «نظام جامع برنامه های فرهنگی تربیتی تشکل» مورد بررسی قرار می گیرد؟ سپس اشاره کوتاهی به «بسته های برنامه ای» می شود. در بخش بعد، «بایسته های هویتی سرگروه» تبیین می شود. در بخش پایانی نیز، پیرامون «نظام جامع رشد، ارتقاء و توانمندسازی سرگروه ها» بحث شده، الگویی ارائه می شود که چگونه میتوان با ضرب سه محور «منظومه فکری-تربیتی»، «سیر فکری-تربیتی» و «نظام جامع برنامه های فرهنگی تربیتی» به نظام رشد و ارتقاء سرگروه دست یافت.


جلسه سوم به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

در این درس آقای محمد پورغلامی ؛ تحلیل گر مسائل سیاسی و سردبیر نشریه خط حزب الله، به تبیین چیستی ، گستره و کارآمدی نظریه مقاومت پرداخته اند.

این درس در  یک جلسه به مدت 75 دقیقه ارائه شده است.

در دیدار اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان با رهبر معظم انقلاب در 13 آبان سال 97 ، معظم له ماموریت «تبیین و گسترش نظریه مقاومت» را به دانش آموزان سپردند.