درس‌های موجود

با سلام

زمان برگزاری آزمون هادیان چهارشنبه4 تیرماه از ساعت 12 الی 16در سامانه فانوس برگزار می شود.

لازم به ذکر است سوالات تشریحی به تفکیک خواهر و برادر می باشد که کاربران باید فقط سوالات مربوط به جنسیت خود را پاسخ دهند

نام کاربری:

شماره همراه بدون صفرهای ابتدایی

رمز عبور:

کد ملی بدون صفر ابتدایی 

آزمون طی دو مرحله صورت می گیرد. 

آزمون تستی شامل 25 تست، به مدت 15 دقیقه 

آزمون تشریحی شامل 3 سوال، به مدت  15 دقیقه می باشد.

مدت کل آزمون:۳۰ دقیقه